Wybierz warsztaty, na które chcesz się zapisać:

Ankiety i sondy – interaktywne narzędzia do zbierania informacji od uczniów, nauczycieli i rodziców
Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych
TABLICA INTERAKTYWNA SMARTBOARD NA ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH
SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W PRAKTYCE SZKOLNEJ
JAK SKUTECZNIE PROWADZIĆ ZAJĘCIA PRZEZ INTERNET?
 

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane!

Login : *
 
Hasło : *
  Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków. W tym co najmniej jedną wielką literę,
jedną cyfrę oraz znak, który nie jest w grupie alfanumerycznych, np. #,@,%,! itp.
Powtórz hasło : *
 
Nazwisko : *
Imię : *
Data urodzenia : *
Miejsce urodzenia : *
 

Adres do korespondencji:

Ulica : *
Nr budynku : *
Nr mieszkania: *
Kod pocztowy : *
Miejscowość : *
Województwo : *
Telefon(y) : *
E-mail : *
   

Uwagi:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu na użytek działań związanych z procesem rekrutacji (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.)